Tisk
Deutsche Fassung
English version
EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
Široká 71, 381 01 Český Krumlov  |  tel: +420 380 704 011  |  fax: +420 380 711 191
otevřeno: út - ne 1000 - 1800  | Vstupné
Kontakt: office@schieleartcentrum.cz

PLÁNOVANÉ VÝSTAVY

 

 

Karel Valter

19.4.2019 - 26.1.2020

Karel Valter (1909 - 2006)
u příležitosti 110. výročí narození Karla Valtera, jedné z nejzajímavějších osobností Jihočeského kraje, připravujeme výstavu obrazů, kreseb a grafik tohoto všestranného umělce. „Nehledím na krajinu jako proměnlivý celek, sleduji vše, co se v ní utváří, co je nové a hledám vše, co mne jako člověka s přírodou spojuje, co mne vzrušuje a přitahuje. Říkám s přírodou, čímž myslím něco víc než samotnou krajinu, neboť tím se dotýkám všech mně pochopitelných i nepochopitelných vnitřních vztahů, které jsou v přírodě ukryté, jsou hlouběji vsazené a dávají bohatší odpověď na náš život, jeho hodnotu a jeho tajemnost. A ta má nejblíže k poetisaci veškerého dění, jemuž jsem při svých toulkách přírodou vždy podlehl.“ Karel Valter, Slabikář přírody, 1999

 

 

Kateřina Šedá UNES-CO výstava

19.4.2019 - 26.1.2020

Kateřina Šedá: UNES-CO / závěrečná zpráva
Výstava bezprostředně navazuje na dílo, se kterým Kateřina Šedá reprezentovala Českou republiku na 16. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Sídlo (fiktivní) firmy UNES-CO se pro dobu výstavy stěhuje do Českého Krumlova a Kateřina Šedá umělecky dále rozvíjí ideje a záměry firmy, která se rozhodla chránit normální život v historicky a architektonicky skvostných (a tedy i mimořádně navštěvovaných) centrech měst. Mapuje proměnu „normálního života“ ve veřejném prostoru nejen Českého Krumlova, ale mnoha dalších evropských měst, předkládá výsledky několikaměsíčních průzkumů, rozhovorů a debat z terénu i nestandardní návrhy řešení. Předkládá fotografie, filmové záznamy, rozhovory, dopisy... Přináší zásadní i mnoho vedlejších informací o obyvatelích a turistech, o jejich přáních a touhách, ale i o způsobech komunikace mezi lidmi, schopnostech akceptovat jiné názory a v té souvislosti se dotýká i fenoménu přímé i anonymní nenávisti na jedné straně a velké (přímé i anonymní) podpory projektu na straně druhé.

 

Federico Diaz 

19.4.2019 - 26.1.2020

Federico Díaz (*1971)
Výstava nabídne výběr z díla Federica Díaze od roku 1992 po součanost. Dílo úspěšného česko argentinského vizuálního aktivisty (pro Díazovu tvorbu tento pojem poprvé použil Robert T. Buck, Brooklyn Museum) vychází ze zájmu o člověka, přírodu a vědu. Umělec využívá nejjednodušší i nejsložitější způsoby k odhalování věcí, které jsme vlivem technologického přetížení přestali vnímat a kterým přestáváme rozumět. Federico Díaz se neobává přemíry technologie, naopak, považuje ji za nejvhodnější doplněk nejstaršího lidského způsobu zkoumání - pozorování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytištěno z webové prezentace Egon Schiele Art Centra Český Krumlov
URL stránky: www.schieleartcentrum.cz/cs/planovane-vystavy/46/


^nahoru