Tisk
Deutsche Fassung
English version
EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
Široká 71, 381 01 Český Krumlov  |  tel: +420 380 704 011  |  fax: +420 380 711 191
otevřeno denně 1000 - 1800  | Vstupné
Kontakt: office@schieleartcentrum.cz

VÍTEJTE V EGON SCHIELE ART CENTRU

 

2018 

  

UNES-CO Veřejná debata k projektu UNES-CO
ve středu 27.6. v 19:00 v kavárně ESAC
Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov si Vás dovoluje pozvat na další veřejnou debatu k projektu Kateřiny Šedé UNES-CO. Mezi diskutujícími bude nejen autorka a kurátorka projektu, ale také zástupci realizačního týmu a pozvaní hosté. Svoje dotazy můžete posílat na info@unes-co.cz  
   

 

Robert Rácz_foto1
ROBERT RÁCZ (1966-2018)
Spolupracovali jsme dlouho a hodně jsme toho společně zažili – rekonstrukci bývalého městského pivovaru, otevření Schieleho centra 1993, oslavy narození jeho vytouženého dítěte, ale i romské zábavy ve Větřní...Robert Rácz s námi prožíval smutek po odchodu Serge Sabarského (1912-1996) a o pět let později i Gerwalda Sonnbergera (1950-2001), byl jediný, kdo odmítl opustit dům a zůstal se mnou hlídat Schieleho a Klimtovy obrazy, když se přízemím valily v roce 2002 proudy vody...Měl v sobě (v nejlepším slova smyslu) něco z haura i hrdost maďarského grófa – ostatně chodil na Slovensku do maďarských škol a do Krumlova se dostal až jako voják základní služby, aby se teprve zde začal učit česky; a zůstal zde, protože tu našel životní lásku – pozdější manželku Vlastu; nikdy nezapomenu, jak byl šťastný, když se mu narodila dcera Diana...Kdykoliv jsme se potkali, bylo na co vzpomínat. Jenže už se nepotkáme. Serge a Gerwald už tady léta nejsou a teď za nimi odešel i Robert Rácz. Je mi to strašně líto.Ale při všem smutku si s úsměvem představuji, jak to tam nahoře teď vypadá a jsem si jistá, že se „kluci“ dobře baví a mají na co vzpomínat... 
    

 

Kalendáře
U příležitosti výstav se zastřešujícím názvem „Pohled ženy“ jsme vydali dva kalendáře (21 x 15 cm) s obrázky českých umělkyň Marie Blabolilové a Magdaleny Rajnišové, které je možné používat opakovaně i několik let (každý měsíc má 31 řádků a nejsou vyznačeny názvy jednotlivých dnů), cena 100 Kč! V případě zájmu zašleme na dobírku, objednávat můžete na shop@schieleartcentrum.cz
   

 

Marie Blabolilová_plakátMagdalena Rajnišová_plakátToybox_plakát

 

 

 

 

 

 

Pro rok 2018 připravujeme několik samostatných výstav se zastřešujícím názvem POHLED ŽENY  

Výstavní projekt je připravován mj. v souvislosti se 100. výročím založení Československa a s tím spojeným rovným volebním právem pro ženy a jejich výraznější snahou získat rovnoprávnou pozici i ve výtvarném umění.Neakcentujeme však „boj“ za práva umělkyň, nýbrž pohled žen/umělkyň na svět; zajímá nás jejich život a dílo jako výpověď o jejich chápání světa, ať už se zabývají jakýmikoliv tématy a používají jakýkoliv způsob klasické či moderní tvorby. Zásadní je pak z našeho pohledu jejich životní cesta, zkušenost, nadhled a samozřejmě neotřelý způsob vyjadřování výtvarnými technikami.V průběhu roku 2018 budou v samostatných výstavách zpřístupněna díla osmi umělkyň.Ve výročních dnech přelomu října a listopadu 2018 (100 let od založení republiky, 100 let od smrti Egona Schieleho, 25 let od otevření našeho domu), kdy budou v jeden moment k vidění všechny plánované výstavy, se bude konat dvoudenní slavnostní finisáž s doprovodným programem.  

 

 

    


POHLED ŽENY

Marie Blabolilová_plakát 
MARIE BLABOLILOVÁ (*1948)
Přes specifický minimalismus přináší dílo Marie Blabolilové silné emoce, nejjednodušším způsobem umí malířka a grafička „popsat“ dobu, ať už jde o 60. léta nebo současnost. Její samostatná rozsáhlá výstava bude retrospektivou zahrnující grafiku, kresby a obrazy s těžištěm v 60. letech 20. století. Součástí instalace bude i dobový nábytek, linoleum, sklo ap. - jako inspirační zdroje, ale také jako materiál k tvorbě.
   

 

Eva Prokopcová_maminka
EVA IŠKOVÁ PROKOPCOVÁ (*1948)
Expresívní malby solitérní jihočeské umělkyně Evy Prokopcové viděly desítky tisíc návštěvníků našeho domu už před deseti lety. Připravovaná výstava Evy Prokopcové pro rok 2018 je mimořádná tím, že umělkyně nechá prostřednictvím svých nových obrazů nahlédnout do nelehkých osudů rodiny, která byla po roce 1948 navždy rozdělena: rodiče se rozhodli i s čerstvě narozeným dítětem emigrovat, horečka miminka ale vedla k tomu, že matka s dítětem zůstaly v Československu a přes Šumavu utekl jen otec. Rodina se už nikdy nesetkala.
   

 

Ikuko Miyazaki
IKUKO MIYAZAKI (*1954)
Japonská umělkyně z Okajamy se poprvé setkala s dílem Egona Schieleho v listopadu roku 1995; zapůsobilo na ni velmi silně. Následné studium Schieleho života a díla brzy přerostlo v uměleckou tvorbu inspirovanou slavným dílem, kdy umělkyně začala nejprve převádět Schieleho autoportréty do trojrozměrných objektů, aby postupně oživila i postavy ze Schieleho okolí - zejména ženy, které umělec před více jak sto lety kreslil a maloval. Objekty různých rozměrů a různé míry inspirace budou v následujícím roce připomínat nejen Schieleho předčasnou smrt, ale zejména inspirační sílu jeho díla, jež i po sto letech ovlivňuje umělce z celého světa.
   

 

Magdalena Rajnišová_plakát 
MAGDALENA Chaya Rachel RAJNIŠOVÁ (*1958)
Malířka se po dlouholetém pobytu v zahraničí (Švýcarsko, Francie, Irsko, Nové Mexiko, Itálie, Izrael ad.) vrátila do rodného domu v Kladně. Její nejednoduchá životní cesta se zhmotňuje v obrazech, kde „paměť místa“ hraje zásadní roli; jejími tématy jsou pouště a světlo, ale i biblické motivy. Významná je její práce pro divadlo (Divadlo bratří Formanů, Theater 58 v Curychu, divadlo Taos v Novém Mexiku) nebo spolupráce s archeology v Izraeli.
   

 

Bernadette Huber

BERNADETTE HUBER (*1962)
V únoru, březnu a dubnu pracovala v našich ateliérech (včetně Schieleho zahradního ateliéru) rakouská umělkyně Bernadette Huber; její animovaný film „Schiele 2018“, který zde vznikal je k vidění ve výstavním sálu ESAC.

   
UNES-CO_ESAC3
KATEŘINA ŠEDÁ (*1977)
Nový projekt zajímavé a úspěšné české umělkyně velmi nezvykle, avšak vtipně, reaguje na pozoruhodný celosvětový jev poslední doby – přeplněnost a zároveň vyprázdněnost nejžádanějších světových turistických center, často historických a architektonických skvostů zapsaných na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, jimiž „protékají“ statisíce ba miliony turistů, které tato místa postupně „očišťují“ od normální městské/venkovské infrastruktury a posléze i od původních obyvatel.
   

 

 Toybox_plakát
TOYBOX
Umělkyně známá streetartovými projekty, spoluprací se sociálně vyloučenými spoluobčany a romskými dětmi, ochránkyně zvířat, uznávaná ilustrátorka, představí dílo silně spojené s fenoménem Českého Krumlova, ale také s jejími dlouhodobými snahami pomáhat lidem i zvířatům, ale také její novou životní rolí maminky dvojčat.
    

 

Anna Macková1 1.8.2018 - 27.1.2019
ANNA MACKOVÁ (1887 - 1969)
Výstava převážně grafického díla a životní příběh Anny Mackové dobře charakterizují osudy žen/umělkyň v první polovině 20. století. A.M. pocházela ze zámožné rodiny statkářů ze Studeňan. Zcela neobvykle na dívku své doby si vymohla možnost věnovat se studiu malby (1909–1911 studovala portrét, zátiší a krajinu na pražské škole Karla Reisnera) a později grafiky u Františka Horkého. V roce 1918 se seznámila se svým osudovým mužem Josefem Váchalem; cestovali spolu, vzájemně se inspirovali a vymýšleli nové přístupy zejména barevného dřevorytu; neopomenutelná v životopise Anny Mackové je významná finanční pomoc dnes výrazně známějšímu Josefu Váchalovi; extrémním pak byl jejich společný zážitek, kdy po roce 1948 byl rodině Anny Mackové postupně drasticky a dramaticky zabavován majetek (na statku ve Studeňanech oba už od 2. světové války bydleli), což se podepsalo na zdraví obou.
   

 

Egon Schiele Art Centrum 2011


Celoročně výstava o životě a díle Egona Schieleho (1890-1918), jehož matka, Marie Soukupová (1862-1935) se v Krumlově narodila. K vidění kresby, grafiky, vlastní umělcův nábytek, osobní dopisy, vizitky, desítky fotografií, genealogie Schieleho předků, dokumentace o krumlovských pobytech a motivech na jeho obrazech a kresbách.
Paralelně výměnné výstavy klasického a současného umění 20. a 21. století.

   


 

 

 

Vytištěno z webové prezentace Egon Schiele Art Centra Český Krumlov
URL stránky: www.schieleartcentrum.cz/cs/


^nahoru